Over ons!

Gedragsregels

Onze duikverenging voert beleid middels aaanbevolen gedragsregels van de NOB!

Binnen onze duikvereniging staan normen en waarden voorop! We willen een verenging zijn voor iedereen. Dit betekend dat we wensen dat iedereen zicht veilig en vertrouwd kan voelen! We doen dit middels het naleven van de voorgestelde gedragsregels van de NOB: 

Gedragsregels!

Naast het interne huishoudelijk reglement van Duikvereniging Steenwijkerland, zijn ook de gedragsregels van toepassing die zijn vastgesteld door de NOCNSF (de overkoepelende organisatie waaronder de NOB valt).

Vertouwenspersoon

Voor het geval er toch iets mis gaat

Zoals hierboven ook te lezen willen we een vereniging zijn voor iedereen! We zien er uiteraard op toe dat iedereen gepast gedrag zoals beschreven gebruikt en hanteert.

Uiteraard kun je allereerst contact opnemen met het bestuur! ze zullen je echt serieus nemen!

Mocht je toch het gevoel hebben dat het niet gaat. Is een vertrouwenspersoon misschien de beste manier om ergens met je verhaal naar toe te kunnen. We referenen als Vereniging dan ook naar de vertrouwenspersoon van de NOB. 

Verwijs me naar de vertrouwenspersoon van de NOB!

nob

Duikvereniging Steenwijkerland is aangesloten bij de NOB